Klejonka lita a mikrowczepowa

Produkcja drewna klejonego technologią mikrowczepową różni się od produkcji klejonki z drewna litego kilkoma istotnymi szczegółami.

Produkcja klejonki drewnianej na mikrowczep jest o wiele bardziej pracochłonna ale z kolei zapewnia większe wykorzystanie materiału gdyż możemy wykorzystać nawet najkrótsze kawałki zdrowego drewna.

Klejonka wykonana technologią na mikrowczep jest o wiele bardziej odporna na skręcenia, spękania, wygięcia oraz łódkowanie.

Wygląd zewnętrzny płyty wykonanej tą technologią przypomina klepkę.

Wykonanie klejonki litej wymaga bardzo dobrej jakości drewna aby ograniczyć odpad a co za tym idzie jego koszt, jest mniej pracochłonna w wykonaniu od klejonki na mikrowczep. 

Jej wygląd zewnętrzny przypomina lite drewno.

Z klejonki wykonanej tymi technologiami wykonuje się najczęściej stopnie drewniane na schody, stopnice drewniane, płyty drewniane na podesty, trepy, deski, płyty na meble, klejonkę na meble, podstopnie drewniane do schodów.